Város-Ház FM Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

I.Általános tudnivalók

Jelen leírás célja, hogy rögzítse a varos-haz.hu weboldal Adatkezelője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket. Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-ban foglaltaknak.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Adatkezelő

Adatkezelő és egyben jelen nyilatkozat kiadója:

Város-Ház Bt.
Város-Ház FM Kft.       

a továbbiakban Adatkezelő

Város-Ház Bt nyilvántartási száma, cégjegyzékszám: 01-06-619671

Város-Ház FM Kft nyilvántartási száma, cégjegyzékszám: 01-09870532

Város-Ház Bt adószám: 29113802-2-43

Város-Ház FM Kft adószám: 13735290-2-43

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/F

Tel.: 06 1 781 6306

Email: info (kukac) varos-haz.hu

III. Adatkezelés és célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének, elszámolások megtekinthetőségének lehetősége). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az adatok kezelése  szükséges továbbá az adott Társasház működésének biztosítása érdekében. (pl, közös költség befizetések azonosításához, műszaki hiba bejelentés esetén a hibával érintett tulajdonos eléréséhez a mielőbbi kapcsolat felvétel érdekében, illetve az illető tulajdonost érintő információk, vagy tájékoztatások eljuttatása érdekében.)

  • A Honlap használata során a honlap naplója automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. A honlap naplója 3 napig tárolja a rögzített eseményeket, az érintett IP címmel, majd automatikusan törlésre kerül.
  • A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése.
    A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
  • A Honlapról ajánlatkérés és hibabejelentés küldhető. A kapcsolat felvételéhez ezen esetekben elkéri a nevet, email címet és telefonszámot. Ezek rögzítése és megőrzése a kapcsolat fennálltáig tárolásra kerül Vállalkozó gépén, de kizárólag csakis a kapcsolathoz kerülnek felhasználásra. 
  • Vállalkozó szolgáltatásokat nyújt, ezzel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait, a törvényekben meghatározott ideig. A jogszerű vállalkozói működésért.
  • Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

IV. Ügyfelek adatkezelése

Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A kezelt adatok körének megnevezése:

• A felhasználó által önkéntesen megadott email címe, és a Társasháza címe.

• A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. A felsorolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az adatkezelés műszaki vonatkozása

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetősége). A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartam addig tart, amíg a felhasználó tagja a tulajdonosközösségnek. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

VII. Az adatközlés módjai

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. §-a meghatározza a közös képviselő által készítendő éves elszámolás kötelező tartalmi elemeit. Annak érdekében, hogy a tulajdonosok folyamatosan láthassák a Társasházuk anyagi helyzetét, a Ttv-ben részletezett tartalmakat havi frissítésben elérhetővé tesszük a tulajdonosok számára. Az adott tulajdonos csak a saját Társasháza adatait láthatja

A folyamatos tájékoztatás érdekében a látható információk:

1. Jogszabályok: Társasházakkal kapcsolatos jogszabályok, rendeletek

2.Társasház havi pénzügyi kimutatása, a társasház bevételeinek és kiadásainak előző havi lezárt részletes összefoglaló elszámolása

3. Társasházi dokumentumok (Alapító Okirat, SZMSZ+Házirend, közgyűlési jegyzőkönyvek, épületbiztosítási kötvény, Tűzvédelmi szabályzat, illetve egyéb, a tulajdonosközösség számára fontos dokumentumok)

4. Számvizsgáló bizottsági tagok részére Társasház részletes pénzügyi dokumentumai (Naplófőkönyv összes tulajdonos befizetései,és egyenlege))

5. Tulajdonosi egyéni folyószámla egyenlegek

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az Adatkezelőt a megadott elérhetőségeken.

Az adatainak kezelésére vonatkozóan a Város-Ház Bt, és Város-Ház FM  Kft irodájában megkeresés esetén részletes felvilágosítás adunk. Elérhetőségünk: Székhely,és iroda címünk: Város-Ház Bt, Város-Ház FM Kft, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/f, GRIFF Business Center, telefon: +36 1 781 6306

Az Ön adatainak kezelője Farkas György ügyvezető, és Vock Andrea irodavezető, elérhetőségeik a https://varos-haz.hu/kapcsolat web címen megtalálhatóak.

IX. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat módosítani. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.

Utolsó módosítás időpontja: 2018.09.29.

 

Ügyfélkapu

Ügyfélfogadás

Telefonon Irodánk az alábbiak szerint fogadja ügyfeleink megkeresését, bejelentéseit:

Hétfő-Péntek: 9:00 - 15:00
Tel.: 06-1-781-6306

Személyes ügyfélfogadás Irodánkban kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges, az esetleges torlódások és a várakozás megelőzése érdekében. 

A Város-Ház Cégcsoport a járványügyi vészhelyzet visszavonása,és a korlátozások megszüntetése után ismét a megszokott munkarendben áll személyesen T. Ügyfelei rendelkezésére.