Figyelmeztető üzenet

Az űrlap lezárva, nem lehet kitölteni.

Állapotüzenet

Köszönjük érdeklődését, a gondnoki pályázat benyújtási lehetősége lezárult.
Város-Ház FM Kft.

Gondnoki pályázat

(ANJOU I-II Társasház - 51 lakás - 1014 Bp. Országház u. 33-34)

Az ANJOU Társasház I-II (Bp.1014 Országház u. 33-34) GONDNOKOT keres a Társasház
gondnoki feladatainak ellátására vonatkozóan megbízható referenciával.

A Társasház, a közös tulajdonban lévő helyiségek és egyéb közös területekkel kapcsolatos gondnoki
ellenőrzési és végrehajtási feladatok:

 1. A Társasházak tulajdonosaival, bérlőivel, Közös képviselővel, Számvizsgáló Bizottság
  tagjaival jó munkakapcsolat kialakítása, és fenntartása.
 2. A Társasházak állagában, szerkezetében, berendezéseiben jelentkező meghibásodás és kár haladéktalan jelentése a Közös képviselőnek. Sürgős, azonnali hibaelhárítást igénylő esetben párhuzamosan közvetlenül a hibaelhárítás érdekében értesítés megtétele a jogosult szolgáltató felé.
 3. A Társasházak közös használatára szolgáló épületrészeinek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a rendeltetésről eltérő használat, károkozás esetén azonnali jelentése a Közös képviselő felé.
 4. Tevékenységnapló vezetése a megtett intézkedésekről, valamint a szolgáltatók által elvégzett munkákról.
 5. A Társasházak közös helyiségeiben, közös épület berendezésein folyó javítási/karbantartási munkákhoz a javító, karbantartó cég dolgozóinak bejutásának biztosítása. A munkák elvégzését követően azok kifizethetőségét munkalapon aláírásával igazolja, egyben ezt a Tevékenységnaplóban is rögzítse pontosan megjelölve a javítási munkák helyét, idejét, és időtartamát.
 6. Szükség esetén köteles a Tűzoltóság, a Rendőrség, illetve a Mentők azonnali értesítésére illetve kihívására intézkedni, ezzel egy időben a Közös képviselőt tájékoztatni.
 7. A Közös képviselő utasításai szerint információk, irat anyagok eljuttatása a tulajdonosokhoz.
 8. A leltárba átvett gondjára bízott épület felszerelési és berendezési tárgyak, valamint a munkaköre elvégzéséhez kapott tárgyak, eszközök őrzése , megóvása, és rendeltetésszerű használata.

Napi feladatok:

 • Kamera rendszer működésének ellenőrzése.
 • Tűzjelző központ és rendszer ellenőrzése, állapot naplózása.
 • Az épület számítógépes felügyeleti rendszerének működés ellenőrzése, az esetleges hibaüzenetek elhárítása.
 • CO jelző központi rendszer ellenőrzése.
 • A hőközpontban található gépészeti rendszer ellenőrzése.
 • A hőközpontban található elektromos rendszer ellenőrzése.
 • A mélygarázsban található Spinkler gépház ellenőrzése az állapot napi, heti, havi naplózása.
 • A mélygarázsban található Spinkler csőhálózat ellenőrzése.
 • A mélygarázsban található szellőzőgépház és légtechnikai berendezések működés ellenőrzése.
 • A hűtőgépházban található gépészeti rendszer ellenőrzése.
 • A hűtőgépházban található elektromos rendszer ellenőrzése.
 • A kondenzátor ház működés ellenőrzése.
 • A két épületben és a mélygarázsban található liftek üzem ellenőrzése.
 • Az épületre érkező alvállalkozók figyelemmel követése irányítása.
 • A közös területeken történő alvállalkozói munkák ellenőrzése, szervezése, irányítása. A munka elvégzésének megtörténte utáni munkalapon történő igazolása.
 • A fitness terem állapot ellenőrzése.
 • A fitness teremben található Life Fitness gépek működés próbája.
 • Fitness bútorok jívása és évente fa ápolós kezelése
 • Szauna működésének ellenőrzése.
 • A fitness légkezelő berendezésének próbája, gépészeti berendezéseinek ellenőrzése.
 • A háztartási hulladék rendezésének, illetve elszállításának ellenőrzése.
 • A gazdasági, illetve bejárati ajtók ellenőrzése.
 • Az épületek homlokzat ellenőrzése.
 • A biztonsági szolgálat, illetve a takarítók ellenőrzése, napi tennivalók és az estleges problémák megoldás miatti irányítása.
 • Télen a garázs rámpa fűtés ellenőrzése és a szükséges hőfok beállítása.
 • A közösségi területeken található meghibásodott fényforrások javítása, izzóinak, fénycsöveinek, ellenőrzése, esetleges cseréje (12V-220V) A különböző fényforrások hiány miatti beszerzése a Társasház költségén.
 • Bentel kártya beléptető rendszer ellenőrzése.
 • Mélygarázsban található átemelő szivattyúk működés ellenőrzése.
 • Ellenőrzési naplók vezetése.
 • Kert napi locsolása, tavasztől-őszig időjárásnak megfelelően

Heti feladatok:

 • Tűzivíz nyomásfokozó ellenőrzése.
 • Szivattyú gépház ellenőrzése
 • Dízelaggregátorház ellenőrzés.
 • Jaquzzi pangó tartályából az állott víz leeresztése.
 • Jaquzzi fertőtlenítése, átmosatása. (használat függő)

Havi feladatok:

 • Jaquzzi homokszűrő visszamosatás, szűrőhomok telitettség ellenőrzés.
 • Energia fogyasztás felügyeleti eszközből való kiolvasása, regisztrálása és továbbítása a közös képviselet felé.
 • Fittnes Pearl Natural víz rendelése (használat függő)
 • A hónapban az állandó Társasházban dolgozó szakcégek munkájának hó végén munkalapon történő igazolása.
 • Spinkler szivattyú indítási próba elvégzése

Negyed évi feladatok:

 • Az épületeken és a mélygarázsban található elektromos kapcsolószekrények karbantartása.
 • Padlástérén található kompresszorok szűrőinek állag ellenőrzése.

Félévi feladatok:

 • Tűzvédelmi csappantyúk ellenőrzése.
 • Tűzoltó készülékek ellenőrzése.
 • Áramkimaradás eseten a vízlágyító berendezés programbeállítása.

Eseti feladatok:

 • Lakás bejárati ajtókban és közös területeken lévő Wink Hause biztonsági zárrendszer nyilvántartása. Meghibásodott zárbetétek, Tulajdonosok által kért pótkulcsok rendelése vagy a biztonsági rendszerhez tartozó zármódosítások biztonsági kártyával igazoló rendelése.
 • Az esetleges káresetek bekövetkezte miatt a biztosítási kárfelmérők helyszíni szemle miatti időpont egyeztetés után történő káreset megmutatása, ezzel kapcsolatos további teendők intézése.
 • Bentel kártya beléptető rendszerhez szükséges proxy kártyák utánrendelése, nyilvántartása.
 • Lakásokban található meghibásodott fogyasztás mérő órák javítási időpontja miatt a szakcég és Tulajdonosok közti egyeztetés. A lakásokban található mérő órák javítási munkáinak figyelemmel követése és ellenőrzése.
 • Tulajdonosi közösséget érintő hirdetmények kifüggesztése.
 • Nyári hűtési szezon megkezdésekor a lakásokban zajló gépészeti karbantartási munkát igénylő Tulajdonosokat összegyűjteni, egyeztetetni időpontot a munkákat végző céggel és a munkák lebonyolítást megszervezni.
 • Utcai kerítés folyamatos rendben tartása
 • Egyszerűbb festési munkák, festés lemosás elvégzése.

A fentieken túlmenően mindazon tennivalók ellátása, amelyeket jogszabály, hatósági rendelkezés előír, amit a Közgyűlés elfogad, és amely tennivalók elvégzését a Közös képviselő esetenként elrendel.

ALÁRENDELTSÉGE:
Munkáját a Közös képviselő közvetlen irányítása, felügyelete alatt, annak utasítása szerint végzi.

FELELŐSSÉGE:
Felelős az általa használt eszközök leltár szerinti meglétéért, állagának megóvásáért, a tűz, a munka és környezetvédelmi előírások betartásáért, a részére meghatározott feladatok elvégzéséért.
A feladatai elvégzéséhez szükséges anyag költségeket, technikai eszközöket a Társasházak biztosítják.
A gondnok részére a Társasház külön helyiséget biztosít. Az anyagai és technikai eszközei tárolásához
a Társasház külön helyiséget biztosít.

ELVÁRT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS:
hétköznap: 8:00-12:00 óra között.
Munkaidőn kívül 0-24 órás ügyelet biztosítása.

A gondnoki tevékenységet vállalkozási formában (számlaképesen) lehet elvállalni 2019.augusztus 01-
től kezdődően, határozatlan időre
.

A helyszín megtekintésére vonatkozóan időpontot biztosítunk 2019.07.15 (hétfő) 9.00 órakor.

Pályázni 1 oldalas (legfeljebb másfél) szakmai önéletrajzzal lehet. A pályázatokat, amely a fizetési igényt is tartalmazza, az info@varos-haz.hu e-mail címre várjuk vagy az alább található pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével,
2019.07.21. 17:00 óráig.
(a pályázati űrlap a beküldési határidőig érhető el, utána már nem!)

Minden pályázót értesítünk 2019.07.23 17:00 óráig a pályázat sikerességéről.
A Társasházak tulajdonosainak nevében sikeres pályázást kívánunk!

Farkas György
Közös képviselő
Város-Ház FM Kft.

Köszönjük érdeklődését, a gondnoki pályázat benyújtási lehetősége lezárult.