Város-Ház FM Kft.

Társasházakat érintő energetikai pályázat 2021.

Fűtéskorszerűsítés, 'Égig érő fű' fővárosi pályázat

Energetikai pályázat fűtés korszerűsítésre

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tett közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtés korszerűsítésre irányuló beruházások támogatására.

Támogatott tevékenységek

A pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak.

  • A fűtési rendszer teljeskörű (a kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

A Pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani

A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
  • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

Pályázat benyújtása 2021.03.16 10:00-tól

Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszontazonosítást követően)
2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb
2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.
Szükséges:

  • Pályázati kiírás dokumentum
  • Pályázathoz szükséges mellékletek letöltése az ÉMI oldaláról.