Város-Ház FM Kft.

Közös költség behajtása

közös költség arra szolgál, hogy a társasház működtetésével összefüggő kiadásokat fedezze. Amennyiben a közös költséget nem fizetik be rendszeresen a tulajdonosok, akkor a társasház működése veszélybe kerülhet. A közgyűlés által meghatározott összegű közös költség befizetéseket a tulajdonosoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a Társasház folyamatosan, és stabilan működhessen. A közös képviselő az alábbi lépéseket teheti a közös költség behajtásával kapcsolatban - figyelembe véve a Társasház közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat:

  • Az SZMSZ-ben rögzített közös költség elmaradás esetén (általában 2-3 hónap) a tulajdonos felszólítása írásban (ajánlott+tértivevényes levélben);
  • Amennyiben a felszólítás eredménytelen, úgy ügyvédi felszólítás megküldése;
  • Amennyiben ez is eredménytelen, úgy fizetési meghagyás beadására kerül sor, és a jogerőre emelkedést követően végrehajtás (jövedelem letiltás, gépjármű lefoglalása, gazdasági társaság esetében üzletrész lefoglalása, ingatlan árverezés) megindítását kezdeményezzük.
  • További intézkedésként három havi közösköltség-tartozás elérése esetén közgyűlési felhatalmazással - illetve, ha a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatában a közös képviselőt felhatalmazták önálló hatáskörben is - intézkedünk a tartozó tulajdonos ingatlanának jelzáloggal történő megterheléséről, megakadályozva azt, hogy a hátralékos tulajdonos az ingatlanát eladja, és tartozását ne rendezze a társasház felé.

 

Fenti lehetőségek illusztrálására néhány példát mutatunk közös képviselői munkánkból, mely hitelesen bizonyítja, hogy mi a társasházak anyagi stabilitása érdekében valóban teszünk a közös költség tartozások behajtása érdekében:

Gépjármű lefoglalása

Ingatlan árverezés

Jövedelem letiltás

Végrehajtás