Város-Ház FM Kft.

Szolgáltatásaink

Közös képviselői tevékenységünk

Közös képviselői tevékenységünk az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

 • A társasház pénzforgalmának teljes körű, naprakész könyvelése, a Számvizsgáló Bizottság részére a könyvelés folyamatos ellenőrzésének biztosítása.
 • A társasház tulajdonosainak interneten keresztüli on-line betekintési lehetőség a társasház pénzügyi rendszerébe, ahol a jogosultsággal rendelkező érdeklődők nyomon követhetik a tulajdonosi kötelezettségeket és befizetéseket.
 • Közösségek egyéni elszámolási igényei szerinti elszámolások (pl. víz- és/vagy szemétdíj megosztás);
 • A társasház gazdasági és üzemeltetési tervének elkészítése;
 • Az épület takarításának megszervezése és ellenőrzése, alkalmazott esetén a munkáltatói jogok gyakorlása, munkavállalói, szolgáltatói szerződések elkészítése;
 • A társasház közüzemi számláinak pontos és időben történő rendezése, folyamatos kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal;
 • Bankszámlával kapcsolatos ügyintézés, tulajdonosok által számla aláírási joggal megbízott bizottsági tagokkal rendszeres konzultáció;
 • Az állami tulajdonnal kapcsolatos elszámolások rendezése;
 • A közös tulajdonnal kapcsolatos káresemények teljes körű ügyintézése a biztosítónál
 • Az épületen felmerülő sürgős javítások elvégeztetése;
 • Közgyűlések szervezése és levezetése;
 • Felújítási munkálatok fontossági sorrend szerinti ütemezése, megszervezése, vállalkozói szerződések megkötése;
 • Közreműködés hatósági bejárásokon;
 • Vitás helyzetekben, és közös költség tartozások behajtása érdekében jogi képviseletet ellátó ügyvédi iroda megbízása;
 • Társasházi szervezeti és működési szabályzatának, és házirendjének összeállítása vagy átdolgozása a hatályos törvényi rendeleteknek megfelelően;
 • A társasház felújítási munkáihoz állami támogatás megszerzésére irányuló kerületi és/vagy fővárosi önkormányzati pályázat elkészítése, és a pályázat teljes körű lebonyolítása.

Közös képviselet gazdaságosan, garantáltan magas szinten

Úgy hisszük, a közös képviselő legfontosabb feladata – a számos egyéb szolgáltatás nyújtása mellett –, hogy biztosítsa a képviselt ingatlan hosszú távon is fenntartható, gazdaságos üzemeltetését. Ennek elengedhetetlen része a körültekintő pénzügyi tervezés, az ingatlan költségeinek optimalizálása. Felkészültségünket jelzi, hogy a legrosszabb, csődközeli helyzetben lévő társasházak kezelésében is van jelentős tapasztalatunk, komoly múlttal rendelkezünk társasházak pénzügyi válságának kezelésében. A költségmegtakarítást elősegítő fejlesztésekhez a szükséges források előteremtésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és keressük a lehetőségeket a társasház felújítására vagy fejlesztésére. A fejlesztések megkezdése előtt széles körben pályáztatjuk meg a munkát, és kizárólag megbízható kivitelezőre bízzuk annak elvégzését. Közös képviselő vállalkozásként 10 millió forintig terjedő szakmai felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezünk.