Város-Ház FM Kft.

Pénzügyi válságkezelés

Cégünk kiemelten fontos, és elsődleges feladatának tekinti a társasház folyamatos gazdaságos, és stabil működésének biztosítását.

A Társasház tervszerű, ésszerű, és minden szempontból szabályos gazdálkodásában kiemelt jelentősége van a közös képviselő átgondolt, felelősségteljes pénzügyi tervezésének. A költségvetésnek mindenek előtt az üzemeltetés biztonságát kell szolgálnia a törvényesség betartásával, a költségek tulajdonosok közötti igazságos elosztásával, és a rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb források ésszerű felhasználásával.
Az elmúlt években, a megváltozott gazdasági körülmények a társasházak, lakásszövetkezetek pénzügyi gazdálkodásában is éreztették hatásukat. Már rövid idő alatt is pénzügyi nehézség alakulhat ki a gazdálkodásban, amely akár még a társasház vagy lakásszövetkezet fizetőképtelenségét is előidézheti.
A költségoptimalizálás érdekében felülvizsgáljuk a társasház működését, szükség esetén több lépcsős stratégiai tervet, gazdasági elemzést készítünk, annak érdekében, hogy a költségeket a legoptimálisabb szintre csökkentsük. Közös képviselőt váltó, és súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő társasházak esetében átvilágítjuk a társasház pénzügyi válságának okát, és kidolgozzuk a likviditást helyreállító legfontosabb lépéseket (új költségvetés elkészítése, fizetési átütemezési megállapodások megkötése a szolgáltatókkal, kinnlevőségek behajtása, és további lehetséges bevételi források felkutatása a társasház számára). Az általunk hosszú évek óta kezelt Társasházak stabil költségvetéssel rendelkeznek, a szolgáltatások tekintetében kedvező díjakat sikerül/t elérnünk, illetve a közösköltség-tartozás behajtásának érdekében kidolgoztuk a leghatékonyabb behajtási módszereket.