Város-Ház FM Kft.

Módosították a társasházi törvényt

Az országgyűlés 2017. december 12-én újabb módosításokat hozott a társasházi törvényben, melyekről feltehetően a közös képviselők többsége még nem szerzett tudomást. Elfogadásra került a 2017. évi CLXXXVI. számú törvény, melynek célja a közigazgatási szférában előforduló bürokrácia mérséklése, és egyúttal a különböző hivatali szervek intézkedéseinek megkönnyítése.

Átláthatóbb társasházi működés - társasházi törvény változások

Tulajdoni törzslap vezetésében

A legszembetűnőbb változtatás a tulajdoni törzslap vezetését illetően történt. 2021. január elsejétől ugyanis a társasházaknak kötelezően szerepeltetniük kell az adott ingatlan törzslapján a közös képviselő, a magánszemélyként közreműködő házkezelő és/vagy az intézőbizottság elnökének a nevét, és egyéb személyes adatait is. A jogszabály előírja, hogy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, vagy nyilvántartási számát szintén fel kell tüntetni az ingatlan tulajdoni törzslapján.

Társasházi tisztségviselők nyilvántartásba vételéről

Az új jogszabály előírja a tisztségviselők nyilvántartásba vételének kezdeményezését az ingatlanügyi hatóságnál, amellyel kapcsolatban a megválasztott tisztségviselőnek kell eljárnia a jogszabályban előírt határidőn belül. Amennyiben a 2021.01.01-től kötelező társasházkezelői vagy ingatlan-kezelői megbízás adatszolgáltatása elmarad, vagy határidőn túl teljesül, úgy a társasház közgyűlése haladéktalanul felmenti a közös képviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, vagy ingatlan-kezelői megbízását. A 2021.01.01-től hatályba lépő jogszabályban a társasház közgyűlése által elfogadott, számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtását is kötelezővé tették az ingatlanügyi hatósághoz.

Az írás frissítve: 2020.09.21

Az érvényben lévő társasházi törvény és rendeletek, valamint a társasházak üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb jogszabályokat a Rendelettárunkban találja.

Szolgáltatásainkat, társasházkezelő cégünk a Város-Ház cégcsoport szolgáltatásait, tekintse át és kérjen ajánlatot az Önök társasházkezelésére.

Értesüljön időben a legfontosabb társasházakat érintő kérdésekről, jogszabályi változásokról! Kövesse frissülő bejegyzéseinket!