Város-Ház FM Kft.

Társasházi közgyűlések – rendkívüli intézkedések a koronavírus járvány idejére

Kormányrendelet 102/2020. A társasházak működéséről, a koronavírus vészhelyzet alattA 2003.évi CXXXIII. sz. törvény a társasházakról 35.§ (1), rendelkezik az éves beszámoló közgyűlések megtartásáról, melynek értelmében az évi rendes közgyűlést évente, a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb május 31-ig a társasházaknak meg kell tartaniuk.

Ezen a jogszabályon módosítottak a jogalkotók a koronavírus járványra kihirdetett veszélyhelyzet idejére.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet kapcsán 2020-04-10-én megjelent a Magyar Közlöny 2020.évi 71.sz számában a 102/2020 (IV.10) Korm. rendelet,  amely a  vészhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelkezés  társasházakat érintő leglényesebb elemei:

  • A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházak nem tarthatnak közgyűlést. Ha az éves  elszámolásról, és  a költségvetés elfogadásáról szóló törvényi határidő a veszélyhelyzet ideje alatt lejár,akkor ezekben a kérdésekben a vészhelyzet feloldása után 90 napon belül a közgyűlést meg kell tartani.
  • Kötelező a közgyűlés megtartása írásbeli szavazással,
    • ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonosok a napirendi pont, az ok, és határozati javaslat megjelölésével írásban kérik.
    • Írásbeli szavazást kell tartani a szabályos írásos felkérés alapján azokban a tárgykörökben is, amelyek esetében az írásbeli szavazást az SZMSZ, vagy korábbi közgyűlési határozat kizárja. 

Az írásbeli szavazás módjára az SZMSZ rendelkezései az irányadóak, ennek hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait a megívóban kell megállapítani.

  • A veszélyhelyzet alatti időszakban hivatalos írásbeli nyilatkozatnak minősül az elektronikus úton tett nyilatkozat is, ha abból egyértelműen megállapítható a nyilatkozattevő személye, a nyilatkozat tartalma,, és időpontja, a nyilatkozattevő személye.
  • A vészhelyzeti időszakban a közgyűlés nem mentheti fel a közös képviselőt, vagy intéző bizottságot, illetve a közös képviselő vagy intéző bizottság ezen időszakban a megbízatását nem szüntetheti meg.
  • Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése esetén az iratokat elegendő a beadványhoz másolatban, vagy szkennelve csatolni.

A letölthető pdf dokumentumban  A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról a 17. oldaltól olvashat, az eredeti Kormányrendelet számozásban az 1935. oldaltól.